İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

YILMAZİPEK MİSYONU: Tasarım ve teknolojisinin taklidi zor olan, çevreye duyarlı kumaşlarımızla, tekstil sektöründe fark yaratmak. 

YILMAZİPEK VİZYONU: Geleneğin zarafeti ile inovasyonun gücünü birleştirerek, yüksek motivasyonlu, yetkin ekibimizle, uluslararası tekstil sektöründe moda kumaşı üreten müstesna bir şirket olmak. 

YILMAZİPEK DEĞERLERİ: 


İlkeli Olmak 

Dürüstlük 

Yanlışları paylaşmak ve onlardan öğrenmek 

Etik kurallar ve doğruluk çerçevesinde davranmak 

Değerler ve prensiplerden ödün vermemek, düzgün olmak 

Çeviklik 

Değişen piyasa koşullarının farkında olmak 

Teknoloji, organizasyon yapısı ve insan gücü ile değişimlere cevap vermek 

Sektörün hızında çalışmak 

Güven 

Karşılıklı güvene dayalı açık erişilebilir iletişim 

Şirket vizyonunu uygulamada tutarlılık 

4-Boyutlu Güven ortamı 

Etkin dinleme ve empati 

İnovasyon 

Hayal ederek ve iç görü geliştirerek yeni fikirler üretmek 

Ürün ve dizayn dışında uygulamada da inovatif olmak 

Sürekli öğrenmeye açık olmak 

Yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışmak 

Mevcutla tatmin olmamak 

İşbirliği 

Dayanışma içinde başarıya ulaşmak 

Yatay çalışmayı desteklemek 

İç Müşteriye zamanında ve en iyi hizmeti vermek 

İşbirliği ve iletişimin fiziksel ve sanal ortamlarını yaratmak 

Kalite 

Her işte mükemmeli hedeflemek 

Bütün süreçlerimizde kaliteyi gözetmek 

En iyi müşteri deneyimini sağlamak 

Çalışan angajmanını üst düzeye taşımak 

Saygılı ve Adil Olmak 

Profesyonel gelişmeyi desteklemek ve takdir etmek 

Herkese liyakat ölçüsünde davranma ve tarafsızlık 

Şeffaflık sağlamak için çalışmak 

Başkalarının hakkına saygı duymak İnsan Kaynakları politika, sistem ve süreçlerini YILMAZİPEK vizyon ve stratejilerine hizmet etmek üzere yapılandırdık. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde değerlerimizi yaşatmak ve sürekli iyileştirmeyi ilke edindik. 

Bu strateji doğrultusunda şirket temel değerleri ile birlikte, çalışanlarımızda aradığımız 3 temel yetkinlik; 

  • MÜŞTERİ ODAKLILIK: Müşteri ihtiyaçlarını, isteklerini doğru anlayarak en etkin şekilde karşılamak; müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli olarak artırmak. 
  • SONUÇ ODAKLILIK: Kendisinden beklenilenleri doğru bir şekilde yürüterek, tam zamanında, hatasız, en kaliteli ve güvenilir şekilde işi sonuçlandırmak. Karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmak. 
  • TAKIM ÇALIŞMASI: Ortak hedef ve değerler doğrultusunda, diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak ekibin motivasyonuna ve performansına katkı sağlamak. 
İnsan Kaynakları Süreçleri:

İşe Alım ve Yerleştirme: 

YILMAZİPEK vizyon ve değerleri doğrultusunda, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirmek için organizasyon yapısını oluşturan görevlerin tanımlarını yapar, her görevin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve deneyimleri bu görev tanımları içinde belirtiriz. 

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde görevin gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümünü uygularız. 

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat 
  • Grup Mülakat 
  • Kişilik Envanteri 
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı 
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları 
  • Referans Araştırması 

Değerlendirme sonucunda göreve uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapar, işe başlayan çalışanlar için işe uyumlandırma programı (oryantasyon) hazırlarız. Bu programı eğitim, staj ve mentorluk desteklerini içerecek şekilde hazırladık. Deneme süresini İş Kanunu doğrultusunda yönetiriz. 


Performans Yönetimi: 


Performans Yönetimi Süreci’nde, çalışanların başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlarız. 

Her performans yılı öncesinde, çalışanlarımızın iş sonuçlarına yapacağı katkıyı yöneticileri ile karşılıklı anlaşmasını bekleriz. Hedeflediğimiz performansın sergilenebilmesi için çalışanların bireysel yetkinliklerini ve potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilecekleri bir çalışma ortamını sağlamayı hedefleriz. 


Bu süreç ile çalışanlarımızın, belirlenen iş hedefleri ve bireysel gelişim hedefleri doğrultusunda şirket hedeflerine ulaşmak için yıl boyunca çalışmalarını, gösterdikleri performansı yöneticileri ile birlikte “düzenli izleyip”, karşılıklı geri bildirimler ile değerlendirmelerini ve geliştirmelerini amaçlarız. 


Eğitim ve Gelişim Yönetimi: 


Çalışanların kendi gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenerek sürekli öğrenmelerini, kendilerini ve yaptıkları işleri geliştirmelerini hedefleriz. Performans değerlendirmeleri ve ölçme merkezi uygulamaları sonucu ortaya çıkan bireysel gelişim gereksinimleri eğitim, rotasyon, staj, koçluk ve mentorluk programları ile yanıtlarız. 


Tanıma, Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi: 

Yasal yükümlülükler, şirket içi ve şirket dışı ücret dengelerini dikkate alan Ücret Yönetimini “Eşit işe eşit ücret” ilkesine dayandırırız. 

Adil, objektif, yüksek performansı destekleyen, çalışanların iş hedeflerine olan katkısını ve yetkinliklerini merkeze alan, motive edici ve ödüllendirici ücret, yan haklar ile tanıma/takdir uygulamalarını hayata geçiririz. 


Organizasyonel İklim ve Çalışan Bağlılığı Yönetimi: 


Etik ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz iş yeri kültürümüzde rehberimizdir. 

İş ve özel yaşam dengesini gözeten, işbirlikçi, yapıcı ve olumlu bir organizasyonel iklim ile sürdürülebilir çalışan bağlılığı sağlamayı hedefleriz. 


İş Sağlığı ve Güvenliği: 


İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirir, sürekli iyileştirilmesini amaçlarız. 

İş Başvuruları

Yılmazipek iş başvuru için aşağıdaki formu kullanarak cv'nizi bizimle paylaşabilirsiniz.

CV Gönder